Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO)

Sinds 2011 bestaat de mogelijkheid voor de leerlingen van groep 4, 5, 6, 7 en 8 deel te nemen aan de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). HVO is een levensbeschouwelijk vak dat op openbare scholen in Nederland wordt aangeboden. Deze lessen worden door de overheid bekostigd.
De lessen vinden één keer per week plaats en duren 45 minuten.
 
Tijdens de lessen HVO worden kinderen op een speelse wijze aangemoedigd om na te denken en met elkaar te praten over bepaalde (levens)vragen en dilemma’s waardoor kinderen hun eigen mening en levensvisie kunnen ontwikkelen.
Levensvragen gaan over wat je écht belangrijke waarden vindt in het leven. Vanzelfsprekend hebben we niet allemaal dezelfde antwoorden op deze vragen en dat maakt dat de kinderen erg veel van elkaar kunnen leren.
Aan de hand van verschillende thema’s (zoals vriendschap, dieren, tradities en feesten, mensenrechten, erbij horen, vooroordelen etc.) onderzoeken leerlingen hun eigen ervaringen en ideeën en is er ruimte om, in alle openheid, persoonlijke meningen te geven.
De dialoog tussen de kinderen speelt hierbij de belangrijkste rol waardoor kinderen elkaar beter leren begrijpen en het makkelijker wordt om met elkaar samen te leven
 
Kortom, HVO geeft kinderen een kans om zich zelf beter te leren kennen, de ander te leren kennen, keuzes te leren maken, verschillen te respecteren en verantwoordelijkheid te nemen.
 
Het humanisme is een levensbeschouwing dat los staat van religie; de mens geeft zelf richting aan zijn/haar leven waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid belangrijke kernwoorden zijn.

 
Wanneer u meer informatie wilt dan kunt u kijken op www.hvo.nl